Hjælp os med at hjælpe

HJÆLP OS SOM FRIVILLIG

Kontakt Jeppe på 71 90 47 79 eller info@hjælptilhjemløse.dk

 

”Hjælp til hjemløse og udsatte” forsøger at være til stede med direkte hjælp, hvor der er mennesker der mangler. Vi forsøger at være det udvidede netværk, som hjælper dem der ikke har sit eget netværk og familie til at hjælpe.

Der er masser af muligheder og stor mening i at være frivillig. Vi udsteder også gerne frivillighedsbevis, hvis du får brug for det til uddannelse eller job.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være frivillig. Men har du hjerte for hjemløse, besidder du tålmodighed, og evner du at møde mennesker i øjenhøjde, så har du rigtig gode forudsætninger for at trives som frivillig.

Vi har mange områder hvor vi gerne vil bruge dig som frivillig:

På gaden sammen med vores gadearbejdere.

Ved at hjælpe med praktiske opgaver til at skabe hjem. Enten med flytning, indretning eller rengøring.

Ved at tilbyde din tid og dit fællesskab ved at skabe oplevelsesture eller være besøgsven.

Vi har flere områder hvor vi arbejder og kan bruge dig som frivillig. Disse er blot nogle af dem, så hvis du får en ide eller er interesseret i at vide mere, så:

Ring til Jeppe på 71 90 47 79 / info@hjælptilhjemløse.dk

og læs mere herunder

Vores arbejde hviler på 4 pæle og du kan være frivillig alle steder.

 

Gadearbejdet:

Vi er til stede på Klostertorv alle hverdags eftermiddage fra kl. 15-17 med uddeling af varme drikke og lidt søde sager og hvad der ellers er behov for og plads til i vores Christianiacykel. Smil, øjenkontakt, et lyttende øre og lidt snak, er det der er fokus på i samværet. Vi ser gerne du er myndig, hvis du skal med på gaden. 

 

Bosteder:

Vi kører ugentlige rundture til botilbud i Aarhus og hjælper med mad og tøj, mm. til beboerne og hjælper til med at holde haver og andet forefaldende, så der er pænt og rart for beboerne.

 

Oplevelser:

Foreningen råder over 2 både og vi drømmer om et team af sejlglade frivillige, der vil arrangere sejlture for hjemløse og udsatte.

Cykelture, fisketure og udflugter for udsatte familier er også et ønske at kunne tilbyde.

 

Efterværn /hjemme-støtte:

Nogle har intet hjem (hjemløse) og nogle føler sig fremmedgjorte i sit hjem (funktionelt hjemløse). Vi hjælper med flytninger og til at gøre en lejlighed til et hjem. Hjælp til rengøring, så mennesker kan holde ud at være i sit hjem. Hjælp ved at være (besøgs)ven eller mentor.